h

Voorschoten wil lokale belastingen niet verlagen

15 november 2018

Voorschoten wil lokale belastingen niet verlagen

Foto: SP

De gemeenteraad van Voorschoten heeft tegen een voorstel gestemd om de OZB te verlagen. Alleen de fractie van de SP wilde de lasten voor inwoners naar beneden brengen, de andere fracties stemden tegen het voorstel. Hierdoor blijft Voorschoten de duurste gemeente van de regio.

De SP had tijdens de begrotingsbehandeling voorgesteld om de onroerend zaakbelasting voor inwoners wat te verlagen. Deze was altijd al hoog, maar sinds de financiële crisis in Voorschoten is de OZB nog verder gestegen. Voorschoten is hierdoor met afstand de duurste gemeente voor inwoners. Volgens Vereniging Eigen Huis was Voorschoten de grootste stijger van 2018. Omdat tegelijkertijd de laagste OZB voor bedrijven in de regio heeft, zag de SP kansen om de situatie wat gelijker te trekken. Fractievoorzitter Erik Maassen: “Een beetje erbij voor bedrijven, hetzelfde bedrag eraf voor bewoners. Zo maak je geen gat in de begroting en verdeel je de lasten eerlijker.”

Het voorstel van de SP zou niet hebben geleid tot een enorme belasting voor bedrijven. “De bedrijven zouden hetzelfde gaan betalen als in Leiderdorp. Dat is een gemiddeld tarief in de regio. In Leiden is de OZB voor bedrijven bijvoorbeeld veel hoger.” Toch werd het voorstel door alle andere partijen weggestemd. Maassen is teleurgesteld: “Ik had verwacht dat er nog wel een paar andere partijen zouden zijn die de lokale belastingen wilden verlagen. Maar dat bleek niet het geval.”

U bent hier