h

Financieel toezicht gevolg van onverantwoord beleid

15 december 2016

Financieel toezicht gevolg van onverantwoord beleid

Foto: Lyonne Maassen

Provincie Zuid-Holland heeft de gemeente Voorschoten onder financieel toezicht geplaatst. De reserves zijn te klein en de begroting is niet sluitend. Het gevolg is dat de provincie zich kan bemoeien met het beleid van Voorschoten. Fractievoorzitter Erik Maassen van de SP maakt zich grote zorgen.

Maassen denkt dat de inwoners van Voorschoten snel de gevolgen zullen merken. “Dit betekent waarschijnlijk volgend jaar hogere gemeentelijke belastingen, bezuinigingen op voorzieningen als de bibliotheek en het zwembad, de subsidies van verenigingen staan onder druk en er zal verder worden bezuinigd op onderhoud van wegen en openbare ruimte. De provincie zal met harde hand schoon schip willen maken.”

Coalitiepartijen onverantwoordelijk

De SP denkt dat de problemen te voorkomen waren geweest. “Vooral het vorige college van VVD en ONS heeft miljoenen verbrast,” aldus Maassen. “In 2010 had Voorschoten nog tientallen miljoenen in reserve. Nu staan we onder financieel toezicht. Daar zijn VVD en ONS verantwoordelijk voor.” Ook de huidige coalitie van VVD, ONS en CDA draagt schuld volgens Maassen: “Het afgelopen jaar hebben deze partijen onverantwoordelijke besluiten genomen. Er is onverwacht een half miljoen uitgegeven voor een kunstgrasveld om een dreigende ruzie met Voorschoten ’97 te sussen. En de laatste begroting werd door VVD, ONS en CDA overhoop gegooid om belastingverlaging uit te kunnen delen. Onverantwoord in deze omstandigheden.”  

Herindeling

De SP vreest dat het financieel toezicht een rol zal spelen bij een discussie over herindeling. “Voorschoten heeft een waarnemend burgemeester, er ligt een bestuurskrachtmeting met een desastreus oordeel en nu staat de gemeente ook nog onder financieel toezicht. De volgende stap lijkt herindeling. Daar houdt ik VVD, ONS en CDA voor verantwoordelijk.” De SP zal zich hier tegen blijven verzetten. “Je ziet nu al bij de discussie over de milieustraat in de Dobbewijk wat er gebeurt: Voorschoten wordt als vuilnisbelt voor de Haagse regio gebruikt. Fusie met Wassenaar zal dat alleen maar erger maken,” aldus een bezorgde Maassen .

Reacties

Voorschoten, blijkt uit het Boekhoudfrauderapport van drs. L.W. Verhoef registeraccountant uit Wijk bij Duurstede, te frauderen. Miljoenen zijn er verdwenen. Ook als het gaat om afspraken hoe de huishoudelijke ondersteuning geboden zal gaan worden gaat deze gemeente ook in de fout. Na het korten op de thuiszorg kunnen Cliënten, die dit niet kunnen betalen, de mogelijkheid worden geboden om extra thuiszorg in te kopen. De vele minima invaliden, die hun kaart willen verlengen hiervoor 89,90 euro moeten betalen. Een grote schande! Volgens het rapport van het CRvB-rapport bepaalt niet het college maar de zorgaanbieder de omvang van de hulp. Er geen aanknopingspunten zijn om aan te nemen dat zowel taak, frequentie als tijd in de beschikking staat genoemd. Conclusie Voorschoten: resultaatgericht indiceren is volgens de rechtbank Gelderland niet toegestaan. De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat het resultaatgericht indiceren zoals Rotterdam dat deed, niet is toegestaan. 323 Centrale Raad van Beroep, 18-05-2016, ECLI:NL:CRVB:2016:1491 - 324 http:www.voorschoten.nl/inwoners-voorschoten/producten-en-diensten_3301/... 325 Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2016. Nog opgemerkt dat de autokostenvergoeding, voor invaliden die niet met het Openbaar vervoer kunnen/mogen reizen, 562 euro op jaarbasis krijgen gedurende ruim 10 jaar. Dit in schril contrast met andere gemeentes die op jaarbasis ruim 1000,00 vergoeden aan autokosten en dit bedrag jaarlijks aanpassen. Hoogtijd dat dit ook aan verandering toe is. Miljoenen zijn verdwenen echter zijn niet besteedt aan de minst draagkrachtigen van Voorschoten. Waaraan dan wel?

Reactie toevoegen

U bent hier