h

Successen SP bij begrotingsbehandeling

11 november 2016

Successen SP bij begrotingsbehandeling

Twee voorstellen van de SP werden tijdens de begrotingsbehandeling unaniem aangenomen door de gemeenteraad. De SP stelde voor om een buslijn van Wassenaar naar Voorschoten te regelen en de fietsenstalling bij station Voorschoten nu eindelijk op te knappen.

Het stoort veel mensen in Voorschoten al jaren dat er geen bus naar Wassenaar gaat. De gemeentes Voorschoten en Wassenaar werken samen, veel kinderen uit Voorschoten gaan in Wassenaar naar school. Toch is er geen verbinding met het openbaar vervoer. De gemeente Voorschoten wil dit wel, maar het is de provincie Zuid-Holland die er over gaat. Vijf jaar geleden besloot Voorschoten om een klein busje tussen station Voorschoten en Wassenaar te laten rijden, maar dat was geen succes. De SP heeft nu voorgesteld om samen met gemeente Wassenaar bij de provincie te pleiten voor een busverbinding. Die zou dan in Leiden moeten beginnen en via Voorschoten naar Wassenaar rijden. Als deze bus langs Duinrell rijdt, is de kans op een rendabele lijn groot. Het voorstel werd door alle partijen in de gemeenteraad gesteund.

Fietsenstalling station

Vorig jaar werd de parkeerplaats van station Voorschoten flink uitgebreid, maar de beloofde verbetering van de fietsenstalling is nog steeds niet gebeurd. DIt ligt niet aan de gemeente Voorschoten, maar aan de eigenaar van de fietsenstalling, Pro Rail. Op voorstel van de SP gaat de gemeente er voor zorgen dat Pro Rail meer tempo gaat maken met het aanleggen van een nieuwe fietsenstalling, waar twee keer zoveel fietsen in kunnen. De SP drong er ook op aan om de gevaarlijke verkeersituatie langs de fietsenstalling aan te pakken.Wethouder Beimers zegde toe dat dit in de plannen is meegenomen. Ook dit voorstel van de SP werd door alle partijen in de gemeenteraad gesteund. 

U bent hier