h

Kaalslag door voorstel VVD, ONS en CDA

17 november 2016

Kaalslag door voorstel VVD, ONS en CDA

Foto: Lyonne Maassen

Tijdens de begrotingsbehandeling hebben VVD, ONS en CDA duidelijk laten zien wat ze echt belangrijk vinden.  Om belastingverlaging zelfs voor de hoogste inkomens mogelijk te maken moeten verenigingen inleveren en wordt het onderhoud aan groen en wegen verminderd. Bovendien wordt het karige cultuurbudget nog verder verlaagd.

De fracties van SP, GroenLinks en PVDA  hebben zich fel tegen het voorstel verzet. “Het meest schandalige was nog wel dat ze de belastingverlaging deels betalen door te korten op het onderwijs voor vluchtelingenkinderen,” aldus Erik Maassen (SP). Monique Lamers (GroenLinks)  vindt het niet uit te leggen. “Dit is onbetrouwbaar bestuur. Verenigingen krijgen ineens minder geld, die weten nog van niks. En het onderwijs aan vluchtelingenkinderen wordt nu schraler, dit gaat ten koste van de kwetsbaarsten.” GroenLinks, SP en PvdA begrijpen niet waarom er voor minder urgente zaken dan weer wel met geld wordt gestrooid in tijden van bezuinigingen.

In een uiterste poging om het plan nog iets dragelijker te maken stelde Maassen namens de drie partijen voor om niet te bezuinigen op onderwijs voor vluchtelingenkinderen, maar in plaats daarvan de gemeentelijke bijdrage voor een centrummanager te schrappen. Dit was tegen het zere been van VVD-wethouder Nieuwenhuizen, die daar niets van wilde weten. De drie fracties: “Het is duidelijk dat de VVD een centrummanager belangrijker vindt dan onderwijs voor kinderen in een kwetsbare positie. Onbegrijpelijk.” Hoewel alle oppositiepartijen het alternatieve voorstel steunden, hielden de coalitiepartijen vast aan hun onzalige plan.

U bent hier