h

Grondlegster SP Voorschoten overleden

30 oktober 2016

Grondlegster SP Voorschoten overleden

Op 17 mei 2016 is Pieternel De Zwart-Honders op 89-jarige leeftijd te Rhenoy overleden. Zij was in de jaren '70 de grondlegster van de SP-afdeling Voorschoten. Een persoonlijk in memoriam van haar oude strijdmakkers.

Pieternel is in de 70’er jaren zowel in Voorschoten als in Leiden een boegbeeld van de SP. Ze wordt SP-lid door haar in Wageningen studerende zoon, die de Tribune mee naar huis brengt. Als ik bij haar op ledenbezoek kom (Voorschoten valt dan nog onder de afdeling Leiden), wil zij meteen de handen uit de mouwen steken. En hoe …

Ze wordt mede-organisator van de actie tegen de Kalkarheffing, waarbij uit verzet tegen de bouw van een kerncentrale in Kalkar geweigerd wordt om een toeslag op de energierekening te betalen. Pieternel helpt ook de actie tegen de milieubelasting te organiseren. Honderden buurtbewoners halen in hun wijken de acceptgirokaarten van het Hoogheemraadschap Leiden op. Dit is een protest tegen de milieubelasting voor particulieren, terwijl de industrie vrijuit loost. “Geen belasting op ontlasting” en “Schoner produceren zullen we ze leren”, staat op de spandoeken van MilieuAktiecentrumNederland (MAN), waarmee Pieternel het Rijnlandshuis betreedt. In Voorschoten organiseert ze de ‘boileractie’. De gemeentelijke Woningstichting in Voorschoten wil de huur van boilers afschaffen en de huurders verplichten deze te kopen. Een storm van protest steekt op. De Hulp- en Informatiedienst van de SP onder aanvoering van Pieternel richt een comité op. Uiteindelijk gaat de woningstichting door de knieën en mogen de bewoners hun boiler blijven huren.

Ook de onterechte huurverhogingen eind jaren '70 in Vlietwijk bestrijdt Pieternel. Hier staan drie flats, waarvan er één (de meest oostelijke) actie onderneemt. Gesteund door de SP Hulp- en Informatiedienst weigeren de bewoners akkoord te gaan. Het resultaat mag er zijn, want in deze flat komt er uiteindelijk geen huurverhoging, terwijl de andere twee dat wel krijgen.

Foto: Leidsch Dagblad / Archief Fenna Vergeer

Het Leidsch Dagblad van 22 oktober 1979 verhaalt van Pieternels strijd voor de bouw van buurthuis de Boschbloem. 

In 1980 staat zij aan de wieg van het Voorschotense buurthuis De Boschbloem. Naast haar drukke gezin (moeder van vier) is zij lid van de Wereldwinkel, geeft Nederlandse les aan Koerdische vrouwen en muziekles aan kinderen. Met haar originele pentekeningen versiert zij het inlegvel van de Tribune en het verkiezingsprogramma van Leiden. Als Cor en ik samen op pad zijn voor de SP, past ze op onze kleuters. Ook als zij uit Voorschoten verhuist, blijft zij een actief SP-lid.

Foto: SP Leiden / Archief Fenna Vergeer

Een bladzijde uit het verkiezingsprogramma van de SP Leiden uit 1978 met een illustratie van Pieternel de Zwart.

Pieternel, we zijn je heel dankbaar voor alles wat je hebt betekend voor ons persoonlijk en voor de SP,

Fenna Vergeer

Cor Vergeer

Gerard Harmes

(Dit in memoriam werd eerder geplaatst in 'Over de rooie', het afdelingsblad van de Leidse SP.)

 

 

Reacties

Zo zie je maar hoe lang de SP met tussenpozen al in Voorschoten actief is. Ik kwam pas rond 1995 in Voorschoten en werd pas veel later, rond 2006 actief voor de SP in de opnieuw opgestarte werk- en actiegroep. De groep viel uit elkaar en later kwam de huidige ploeg (met daarin 2 leden van de actiegroep en waarvan inmiddels weer een aantal leden zijn verhuist of niet langer actief zijn) weer bijeen: de huidige SP-Afdeling Voorschoten.

Reactie toevoegen

U bent hier