h

Huur te duur

27 september 2015

Huur te duur

Foto: Andrien van Roon

Maandag 21 september organiseerde de SP een informatieavond voor huurders in Voorschoten. De conclusie van de ruim 50 huurders was duidelijk: de huur is te duur.

Naast huurders van sociale huurwoningen, met name van Woonzorg, waren ook huurders aanwezig die net boven die grens huren. Allemaal worden ze geconfronteerd met maximale huurverhogingen maar ze zien ook dat er enorme verschillen in huur per woning ontstaan. Het water staat mensen vaak tot de lippen . Huren zijn soms bijna niet meer op te brengen.

Erik Maassen, gemeenteraadslid van de SP in Voorschoten, liet de verschillende sprekers hun standpunten over het huurbeleid toelichten. Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid voor de SP benadrukte vooral de gevolgen van de liberalisering die de regering heeft ingezet : marktwerking, veel te grote mogelijkheid voor woningcorporaties om hun woningen commercieel te gaan verhuren, maar vooral de verhuurdersheffing waardoor enorm veel geld weer terugstroomt naar het Rijk.

Bianca Bremer, wethouder wonen in Voorschoten gaf aan dat de gemeente in gesprek blijft met de corporaties, maar kan aan de huurverhogingen zelf niet veel doen. Nieuwbouw kan helpen om wachtlijsten aan te pakken. Bremer onthulde dat de wijk Starrenburg III eindelijk aangelegd zal gaan worden. De gemeente heeft hierbij als harde eis dat 30% van de nieuwbouw voor sociale woningbouw wordt.

De aanwezigen waren het er over eens dat er sociaal gebouwd moet worden in de regio . De wachtlijst is nu soms 7 jaar.

Gerda van de Berg , directeur van woningcorporatie de Sleutels, benadrukte de wurggreep waarin woningcorporaties zitten: proberen een sociaal beleid te voeren maar ook financieel overeind blijven. Ze legde uit hoe de Sleutels ervoor probeert te zorgen dat voldoende sociale huurwoningen betaalbaar worden aangeboden.

Foto: Andrien van Roon
Woningcorporatie Woonzorg was wel uitgenodigd maar kon helaas niet aanwezig zijn op deze avond.

Saskia Lieon van de Woonbond Nederland riep huurders vooral op om zich te organiseren in huurdersverenigingen. Op die manier kunnen ze aan tafel komen met gemeente en corporaties om prestatieafspraken over het huurbeleid te maken. Enkele huurders in de zaal waren al actief in verenigingen en tijdens de avond bleek er sterk behoefte om dit uit te breiden. Lieon en Karabulut riepen de huurders op om te komen tot een grote huurdersvereniging voor heel Voorschoten.

Reactie toevoegen

U bent hier