h

Plan Knooppunt onverstandig, onveilig en Voorschoten onwaardig

8 maart 2015

Plan Knooppunt onverstandig, onveilig en Voorschoten onwaardig

Het plan voor het opknappen van het Knooppunt Wijngaardenlaan-Kon. Julianalaan is onverstandig, onveilig en Voorschoten onwaardig. Dat stellen D66, GroenLinks, SP en PvdA in een gezamenlijke verklaring. Na een lange raadsdiscussie werd het voorstel aangenomen door de stemmen van VVD, CDA en ONS. Onbegrijpelijk, vindt de gezamenlijke oppositie.

Al in 2012 nam de gemeenteraad een plan aan om het kruispunt op te knappen en opnieuw in te richten. Het nu aangenomen voorstel is een vergaand uitgeklede versie daarvan. Diverse onderdelen van het plan worden geschrapt om te besparen. Zo wordt ervoor gekozen om het kruispunt Kon. Marinelaan-Schoolstraat pas later op te knappen. Op die manier wordt op de korte termijn wat geld uitgespaard. De vier oppositiepartijen vinden dit een onverstandige keuze, omdat dit kruispunt binnen enkele jaren alsnog moet worden opgeknapt. De kosten zullen dan zijn verdubbeld en bovendien zal er opnieuw overlast ontstaan.

Onveilig

Ronduit onveilig is de oplossing die is gekozen voor de ventweg van de Schoolstraat langs slagerij Arbouw. Dit wordt in de plannen een fietsstraat met parkeren aan twee kanten. De fietsers mogen van twee kanten komen en auto’s zullen aan een van de zijden schuin gaan parkeren. Een vrijliggend fietspad was een veel veiligere optie geweest volgens D66, GroenLinks, SP en PvdA.

Voorschoten onwaardig

Het derde kritiekpunt van de vier partijen is het schrappen van de geplande bomen. Diverse bomen in de middenberm hadden het centrale verkeerspunt van Voorschoten een groene uitstraling moeten geven, die past bij de ‘groene parel aan de Vliet’. Om kosten te besparen zijn de bomen nu geschrapt, hoewel dit maar een klein deel van de totale kosten bedroeg. “Het centrum krijgt een betonnen uitstraling, dit is Voorschoten onwaardig,” aldus de oppositiepartijen.

Geen argumenten

Voor alledrie de problemen kon het college geen steekhoudende argumenten produceren waarom de door hen voorgestelde oplossingen beter, veiliger, of op termijn goedkoper waren dan de vanuit de oppositie aangedragen alternatieven. Bij herhaling verwoordde wethouder Beimers (CDA) het mantra dat de plannen waren zoals ze waren en dat ze goed waren, blijkbaar in de hoop dat het vaak genoeg zeggen het waarmaakt. Helaas werd er niet naar argumenten geluisterd: al voor de vergadering waren de coalitiepartijen gemaand om het voorstel ongewijzigd goed te keuren. Een voorstel van ONS voor een veiligere ventweg werd daarom niet in stemming gebracht. 

U bent hier