h

SP levert fractiegeld in voor goed minimabeleid

18 november 2014

SP levert fractiegeld in voor goed minimabeleid

Tijdens de algemene beschouwingen heeft SP-raadslid Erik Maassen aangeboden het fractiebudget dat de partij van de gemeente krijgt in te leveren. Voorwaarde was wel dat andere partijen dit voorbeeld zouden volgen en dat het bespaarde geld ten goede zou komen aan het minimabeleid. Het voorbeeld vond echter geen navolging.

Voorschoten wil bezuinigen op onder andere het minimabeleid, omdat de gemeente er financiëel erg slecht voor staat. Maassen zei in zijn algemene beschouwingen dat het voor de SP onverteerbaar was dat de bezuinigingsmaatregelen van de gemeente de ongelijkheid in Voorschoten vergroten. Toch is dat het gevolg van de plannen. Voorschoten wil de belasting op huizenbezit niet verhogen, maar wel bezuinigen op armoedebeleid. De SP wil dit omdraaien, maar de voorstellen die hiervoor werden ingediend konden niet op een meerderheid rekenen.

Maassen pleitte daarnaast in de algemene beschouwingen voor het stoppen met verkwisten van gemeenschapsgeld. Grote uitgaven die niet strikt noodzakelijk zijn moeten voorlopig niet worden gepland. Opnieuw inrichten van de Traverse, terwijl de weg een paar jaar geleden helemaal opnieuw is ingericht, is daarom geen haalbaar plan.

Lees de hele spreektekst in de bijlage.

 

 

U bent hier