h

Geen asfalt in plaats van groen

21 november 2014

Geen asfalt in plaats van groen

Het plan van het gemeentebestuur om het parkeerterrein van station Voorschoten uit te breiden ten koste van speelplekken en een parkje heeft tot veel commotie geleid. Er kwam een flinke groep buurtbewoners naar de commissievergadering om te laten weten dat nieuw asfalt niet gewenst is in dit groene gebied. Alle partijen hadden grote vraagtekens bij het plan en de manier waarop het werd gepresenteerd.

 

Het gemeentebestuur wil het parkeerterrein vergroten van 86 naar 230 parkeerplekken. Daarvoor moet het parkje langs het spoor, dat nu aan de zuidzijde van het station ligt, deels wijken. Hier zijn nu sport- en speelveldjes, een speeltuintje en een skatebaan. De SP probeert samen met de buurtbewoners al enkele jaren om de uitbreiding van het parkeerterrein tegen te houden. Het is zonde om alweer een stukje groen op te offeren aan asfalt.

 

SP-raadslid Erik Maassen: “Nut en noodzaak van het plan zijn nooit aangetoond. Het enige onderzoek waarop de uitbreiding van het parkeerterrein is gebaseerd, is een algemene berekening van NS uit 2008.” Onderzoek naar de lokale situatie is er nooit geweest, zo moest wethouder Beimers aan de gemeenteraad toegeven. Maassen: “De verwachting dat in 2020 behoefte is aan 230 parkeerplaatsen is luchtfietserij.”

 

Het is maar de vraag of de gemeenteraad het plan van het college zal goedkeuren. Alle partijen zijn erg kritisch op het plan en op de uitvoering. In juni presenteerde wethouder Beimers 4 varianten aan de gemeenteraad. In oktober werden dezen ook op een inspraakavond aan bewoners gepresenteerd. Bewoners werd gevraagd om hun voorkeur uit te spreken. De grote meerderheid van de bewoners gaf zijn voorkeur aan variant 4, omdat hierin alleen de bestaande parkeerplaatsen worden verbeterd, zonder dat dit ten koste gaat van groen. Het gemeentebestuur heeft nu echter gekozen voor variant 2, waarin juist veel groen verdwijnt.

 

Tot verbijstering van de buurtbewoners en de gemeenteraad bleek in de commissievergadering dat variant 4 nooit een serieuze optie was, omdat die variant niet in de subsidieaanvraag aan de provincie is betrokken. Raadsleden van alle partijen spraken hierover hun ongeloof uit. SP-raadslid Maassen: “Het lijkt erop dat de raad verkeerd is geïnformeerd. Dat is ernstig. Het college heeft ons voorgespiegeld dat variant 4 mogelijk was, terwijl nu wordt gezegd dat dit niet aan de orde is.”

 

De SP is tegenstander van uitbreiding van het parkeerterrein van het station. Forse vergroting van de fietsenstalling vindt de SP wel hard nodig. Maassen: “Een voorstel om het parkeerterrein beter in te richten, zodat op het huidige terrein en op het terreintje achter Texaco meer auto's terecht kunnen kan eventueel wel onze goedkeuring wegdragen. Dat komt neer op variant vier, zoals deze in de raad is gepresenteerd. Als dit geen reëel alternatief blijkt, zal de SP tegen uitbreiding van de parkeerplaats stemmen.”

U bent hier