h

Tina Pourjalili burgercommissielid

4 juli 2014

Tina Pourjalili burgercommissielid

Tina Pourjalili is burgercommissielid geworden in de gemeenteraadsfractie van de SP. Pourjalili (19) wordt het jongste burgercommissielid in Voorschoten en studeert rechten in Leiden. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen stond Tina als vierde op de SP-lijst.

Tina zal zich in de gemeenteraad voornamelijk met jongerenzaken gaan bezighouden. Pourjalili vervangt Thijs van der Horst, die het raadswerk niet met zijn andere werkzaamheden kon combineren. De fractie wil Thijs bedanken voor zijn inzet en bijdrage.

U bent hier