h

Investeren in jongeren is hard nodig

10 maart 2014

Investeren in jongeren is hard nodig

De laatste jaren is er vooral bezuinigd op jongeren. Tina Pourjalili (19), de jongste kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen in Voorschoten, vindt dat hier een einde aan moet komen: “Jongeren moeten weer een eigen plek krijgen. Investeren in jongeren is hard nodig.”

Tina staat als vierde op de lijst van de SP. Voor haar een logische keuze. “Ik ben al lid sinds ik veertien ben. De SP is de enige partij die niet alleen over mensen praat, maar ook met mensen.” Juist als het om jongeren gaat is er op dat punt nog veel verbetering mogelijk.

“Ik ben afgelopen vrijdag met de jongerenwerker mee geweest op zijn ronde door het dorp,” vertelt ze. “Overal staan groepjes jongeren. Een eigen plek hebben ze niet, want de gemeente heeft jongerencentrum ‘The Basement’ gesloten. Het is natuurlijk niet raar dat sindsdien de overlastklachten zijn toegenomen. Je kunt niet van jongeren verwachten dat ze de hele avond thuis op de bank gaan zitten. Ze hebben een eigen plek nodig.”

Pourjalili merkte tijdens haar ronde met de jongerenwerker ook op dat het gemeentebestuur vaak de plank misslaat, bijvoorbeeld als het gaat over het opnieuw inrichten van het teerveldje achter sporthal de Vliethorst. “Goed dat de gemeente hierin geïnvesteerd heeft. Maar er is niet goed nagedacht. Het hek is te laag, waardoor de ballen al snel in de sloot van het klooster terecht komen. En de twee bankjes die er staan, zijn veel te weinig.” De SP pleit ervoor om ‘The Basement’ opnieuw te openen. “Het gebouw staat er nog, het kan zo weer open. Jongeren hebben hier behoefte aan.” Tegelijkertijd zal het jongerenwerk zijn geld effectiever kunnen besteden. Het dure kantoor dat nu moet worden gehuurd, slaat een flink gat in het budget.

Reactie toevoegen

U bent hier