h

Voorschoten heeft tekort aan sociale huurwoningen

13 februari 2014

Voorschoten heeft tekort aan sociale huurwoningen

Voorschoten heeft de laatste jaren het verkeerde soort huizen gebouwd. De gemeente liet vooral dure koopwoningen bouwen, terwijl er vooral behoefte is aan sociale huurwoningen. Dat blijkt uit een onderzoek dat de SP deed naar woningen in Voorschoten.

 

Sinds 2003 nam het aantal koophuizen toe met meer dan 1200. Het aantal huurwoningen nam in dezelfde periode af met 16. “Door deze scheve verhouding is een tekort aan sociale huurwoningen ontstaan” legt SP-lijsttrekker Erik Maassen uit. “Hierdoor is de wachtlijst gegroeid. Er worden veel te weinig sociale huurwoningen aangeboden in Voorschoten, vaak maar drie of vier per week. Dat is een gevolg van verkeerde keuzes van de gemeente.”

 

Volgens de gemeentelijke Woonvisie zou 50% van de nieuwbouw een huurwoning moeten zijn. 40% van de nieuwbouw zou in de sociale sector moeten zijn. Volgens Maassen is dat niet uitgevoerd: “In het Van der Hoevenpark en Krimwijk II is wel sociale huur, maar lang niet in de verhoudingen die de gemeente heeft afgesproken. Wat heb je aan een mooie woonvisie als je je er niet aan houdt?”

 

Uit het onderzoek van de SP blijkt dat in Voorschoten vrijwel alleen sociale huurwoningen in het dure segment worden aangeboden. Daarom pleit de SP voor bindende afspraken tussen gemeente en corporaties over het aanbod van goedkope en betaalbare huurwoningen. Maassen: “Alleen zo kunnen ook jongeren en jonge gezinnen betaalbaar wonen in Voorschoten.”

Reactie toevoegen

U bent hier