h

Sta op voor de zorg!

8 maart 2013

Sta op voor de zorg!

We wonen in een van de rijkste landen ter wereld.  Een land waarin de zorg op hoog peil stond, een teken van beschaving: we zorgen voor mensen die ziek zijn of verzorging nodig hebben.


Die zorg staat nu zwaar onder druk:  ernstige bezuinigingsmaatregelen zijn aangekondigd , de werkgelegenheid in de zorg wordt ondermijnd en de werknemers in de zorg  zouden op de nullijn worden gezet.


Overal in het land komen mensen bij elkaar die dit niet langer accepteren:  de rekening van de crises wordt bij de verkeerde mensen gelegd. Er zijn op vele plaatsen brede comités opgezet om deze bezuinigingsplannen een halt toe te roepen. De SP heeft in Voorschoten het initiatief genomen om plaatselijk iedereen te bundelen die op wil staan voor de zorg. Op vrijdag 15 maart en zaterdag 30 maart zal de SP op het Treubplein staan met een marktkraam om te informeren over de stand van zaken in de zorg en de aankomende acties. Op 6 april is er een landelijke demonstratie in Den Haag tegen de voorgestelde afbraak van de zorg.

U bent hier