h

Succesvolle bijeenkomst over veranderingen in de zorg

28 januari 2013

Succesvolle bijeenkomst over veranderingen in de zorg

Op vrijdag 25 januari organiseerde de SP afdeling Voorschoten een informatieve bijeenkomst over de veranderingen in de zorg. Te gast was Leids gemeenteraadslid en tevens fractiemedewerker  voor de Tweede Kamer Eva de Bakker.


Ongeveer 15 man trotseerde de sneeuw om te komen luisteren naar Eva de Bakker: een gemeleerd publiek van mantelzorgers, beroepskrachten uit de (thuis)zorg, SP-leden en geinteresseerden. De opzet van de bijeenkomst was om te informeren, maar om ook verder te kijken. Welke problemen spelen er nu al, welke problemen verwachten we in de toekomst als de kabinetsplannen doorgaan, en wat kunnen we er wellicht nog tegen doen?


Eva gaf aan dat nu al duidelijk is dat 770.000 mensen in Nederland getroffen gaan worden door de maatregelen.  En daarnaast alle betrokkenen om hen heen. Dit zal enorme gevolgen hebben waar veel mensen zich nu nog helemaal niet van bewust zijn. Men is met de invoering van de Wmo in 2006 het recht op zorg verloren, dit is vervangen door het zgn. 'compensatiebeginsel'. De gemeente moet zijn inwoners compenseren. Dat is een heel ander uitgangspunt. Bovendien zijn de gelden die - met een korting van 25% - naar de gemeenten worden overgeheveld in het kader van de 'transitie', niet geoormerkt. Tenzij de gemeente hier zelf voor kiest.


Er zullen 450.000 mensen geen huishoudelijke zorg meer gaan ontvangen. Dit heeft grote gevolgen voor de mensen zelf, zeker als zij zelf niet de financiele middelen hebben om particuliere hulp in te schakelen. Daarnaast zullen er gigantisch veel ontslagen gaan vallen in de thuiszorg.


Verschillende schrijnende verhalen passeerden de revue. Over vervoer naar dagbesteding, over zorgbehoevende ouderen die niet meer in een instelling kunnen verblijven of geen thuiszorg meer krijgen, en over personeel in de thuiszorg dat op straat is komen te staan.


Contacten zijn gelegd en men ging in ieder geval naar huis met het idee dat, ondanks alle verschillende achtergronden en beweegredenen, we ons er samen ernstige zorgen over maken en ons hard willen maken voor een goede en betaalbare zorg voor iedereen die dat nodig heeft.


De afdeling gaat nu aan de slag met het vervolg op deze bijeenkomst. In welke vorm is nu nog niet bekend, zodra dat wel bekend is volgt informatie op deze site en worden alle bezoekers van de bijeenkomst op de hoogte gesteld. Wie zich alsnog wil aanmelden om op de hoogte te blijven of actief mee te willen denken (en doen!) is van harte welkom. Stuur in dat geval een reactie naar de afdeling via het reactieformulier.


 

U bent hier