h

SP achter bordjes VVV

23 februari 2012

SP achter bordjes VVV

De SP is de drijvende kracht achter de actiegroep VVV. Deze actiegroep plaatste op diverse plekken in het dorp verkeersbordjes die verwijzen naar verloren voorzieningen. Met deze actie, onder de naam “Verloren voorzieningen Voorschoten”, wil de SP aandacht vragen voor het rappe tempo waarin het voorzieningenniveau in het dorp wordt uitgekleed.SP-bestuurslid Fokko Mellema somt op: “De balie van de sociale dienst is in Voorburg, het afvaldepot in Wassenaar, aangifte van een inbraak moet je in Leiden Zuid-West doen en het postkantoor is überhaupt verdwenen. Er is bijna niks meer dat je in Voorschoten zelf kan doen. Het festival 4pop was een reactie op het gegeven dat er in Voorschoten niks voor jongeren te doen is. Maar dat festival is nu ook de nek om gedraaid door de gemeente.”


De actiegroep VVV plaatste niet alleen verkeersbordjes, maar was ook actief in de sociale media. Het twitteraccount en de facebookpagina van VVV werden snel populair.


De SP roept de gemeente op om het voorzieningenniveau in Voorschoten niet verder af te breken, maar juist te verbeteren. “Een dorp met voldoende voorzieningen is prettiger om in te wonen”, aldus Mellema. “Daar moet een gemeente juist in investeren.”  De facebook pagina en het twitter account zullen blijven bestaan. Daarover zegt Mellema “ Wij gaan de naam en het logo aanpassen, het wordt: Verbeteren Voorzieningen Voorschoten. Via deze kanalen kunnen alle Voorschotenaren de ideeën over mogelijke verbeteringen met elkaar delen.”


De plannen voor een ambtelijke fusie met Wassenaar ziet de SP daarom als een stap in de verkeerde richting: “Dat zal er toe leiden dat het voorzieningenniveau alleen maar verder afneemt. Moeten we straks naar Wassenaar voor een paspoort?”

U bent hier