h

Voorschoten moet zich uitspreken tegen bezuinigingen

13 mei 2011

Voorschoten moet zich uitspreken tegen bezuinigingen

Voorschoten moet niet meewerken aan de miljardenbezuinigingen op sociaal beleid. “Juist de mensen die het al moeilijk hebben worden getroffen door deze bezuiniging, zoals mensen die werken in sociale werkplaatsen, mensen met een WSW of wajong-uitkering, gezinnen in de bijstand en ouderen die gebruik maken van dagopvang.” SP-voorzitter Erik Maassen roept de gemeenteraad daarom op het bestuursakkoord te verwerpen.

Minister Donner sloot dit akkoord onlangs met de Vereniging van Nederlandse Gemeentes en het InterProvinciaal Overleg (IPO). In het akkoord wordt afgesproken welke taken op het gebied van werk, zorg en jeugdzorg door de gemeentes en provincies worden overgenomen van de regering, maar krijgen ze onvoldoende geld om die taken uit te voeren. Maassen: “De gemeentes en provincies moeten dus de bezuinigingen van de regering gaan uitvoeren. Veel gemeentes en drie provincies hebben al laten weten dat ze daarmee niet akkoord gaan. De SP in Voorschoten ziet graag dat onze gemeenteraad zich daarbij aansluit.”

U bent hier