h

Rijnlandroute door Voorschoten: "Dit is erg zuur"

2 mei 2011

Rijnlandroute door Voorschoten: "Dit is erg zuur"

De SP in Voorschoten is erg ontevreden met het feit dat de provinciale SP-fractie heeft ingestemd met een Rijnlandroute door Voorschoten. “Hier hebben we jaren actie tegen gevoerd, en dat blijven we ook doen,” zegt SP-er Erik Maassen. “Ik ben hier erg teleurgesteld over.”

Maassen kan zich goed indenken dat mensen boos hebben gereageerd op het bericht. “Ik ben zelf ook boos. Mensen hebben op de SP, en op mij persoonlijk, gestemd omdat wij zo duidelijk stelling namen tegen de Rijnlandroute. Dan kan je daar niet zo’n concessie op doen. Dit is erg zuur voor ons en voor de 8% van Voorschoten die bij de verkiezingen zijn vertrouwen in de SP heeft gesteld.”

De leden van de SP in Voorschoten hebben besloten zich te distantiëren van het besluit de Rijnlandroute aan te leggen. Op een ledenvergadering werd provinciaal fractievoorzitter Harre van der Nat ook ter verantwoording geroepen en om uitleg gevraagd.

“Het grootste deel van het coalitieakkoord ziet er mooi uit voor de SP: Geen RijnGouweLijn door het centrum van Leiden, geen verplichte gemeentelijke herindelingen, geen megastallen, geen nieuwe kolencentrales, geen helihavens, geen nieuwe bedrijventerreinen, maar wel meer sociale woningbouw, meer aandacht voor binnenvaart om files te verminderen en eindelijk een kans om het treinvervoer tussen Leiden en Utrecht te verbeteren. Ook wordt er ondanks de landelijke bezuinigingen geen cent gekort op jeugdzorg.” Allemaal zaken waarin de SP-invloed terug te vinden is volgens Maassen. “Maar het aanleggen van de Rijnlandroute door Voorschoten laat al die mooie punten toch verbleken.”

Maassen hoopt dat de race nog niet helemaal is gelopen. “Het meeste geld voor de Rijnlandroute komt pas in 2020 beschikbaar. Voorlopig wordt er dus niets gebouwd. Het is daarom belangrijk dat in de tussentijd nog meer hard bewijs op tafel komt dat dit echt een heel slecht plan is, dat voor natuur, omwonenden en het verkeer slechter dan de Churchill Avenue. Ik denk zelf dat het ook duurder is. Ik hoop dat met dit provinciebestuur, in tegenstelling tot het vorige, de discussie wel op inhoud is te voeren. Dan moet ik nog zien dat de plannen zoals ze nu in het akkoord staan ook worden uitgevoerd.”

U bent hier